Online Drug Information Portal

Chemists


# Name Shop Name Region Contact E-Mail
61. Rakesh Sharma S/o Sh Md Sharma Rajat Sharma S/o Sh Rakesh Sharma M/S ANUJ MEDICOS BOOTH Pathankot 9798646633
62. Kasturi Lal S/o Sh Om Parkash Prem Kumar S/o Sh Om Parkash Mamta Mahajan D/o Sh Mohinder Pal M/S ABHISHEK MEDICOS Pathankot 9464867030
63. Satish Kumar S/o Sh Kans Raj M/S ANIL MEDICAL STORE Pathankot 9041320038
64. Ashok Kumar S/o Sh Roashan Lal ASHOKA MEDICAL STORE Pathankot 9888000524
65. Nishan Singh S/o Sh Kashmir Singh Smt Aman Jyoti D/o Sh Munshi Ram M/S AULAKH MEDICAL STORE Pathankot
66. Smt Sunita W/o Sh Krishan Kumar M/S ALFA MEDICOS Pathankot 8699768148
67. Amit Mahajan S/o Sh Suresh Kumar M/S AMIT MEDICAL STORE Pathankot 9464543010
68. Parveen Kumar S/o Sh Moti Ram Vishal Puri S/o Sh Sham Lal Puri M/S BHAGWATI MEDICAL STORE Pathankot 1862233012
69. Avtar Singh S/o Sh Ram Singh ( M/S BHARAT MEDICAL STORE Pathankot 9717262464
70. Bharat Bhushan S/o Sh Dev Raj M/S BHARAT MEDICAL STORE Pathankot 9465970590
71. Shamshad Singh S/o Sh Kishan Lal M/S BHARAT MEDICAL STORE Pathankot 9417539472
72. Sanjay Kumar S/o Sh Sudershan Kumar M/S BHANOT MEDICAL STORE Pathankot 9217667500
73. Ajay Beri S/o Sh Krishan Beri ( M/S BERI MEDICAL STORE Pathankot 9417109802
74. Shamshad Singh S/o Sh Kishan Lal M/S BHARAT MEDICOS Pathankot 9417539472
75. Hitesh S/o Sh Ram Gopal M/S BALA JI MEDICAL STORE Pathankot 9872971250