Online Drug Information Portal

Chemists


# Name Shop Name Region Contact E-Mail
76. Suraj Sharma S/o Sh Mohan Lal Sharma BADYAL MEDICAL STORE Pathankot 9814731843
77. Mohit Bhaskar S/o Sh Yashpal Bhaskar M/S BHASKAR MEDICAL STOR Pathankot 9988068661
78. Parminderjit Singh S/o Sh Lakhwinder Singh M/S BABA SHRI CHAND MEDICAL STORE Pathankot 7837652231
79. Mrs Amandeep Kaur W/o Sh Daljit Singh , Rajesh Kumar S/o Sh Bansarsi Lal M/S CHOUHAN PHARMACY Pathankot 9779651456
80. Sanjeev Parkash S/o Sh Om Parkash Balwinder Kumar S/o Sh Kundan Lal M/S CHINTPURNI MEDICAL Pathankot
81. Sunil Joshi S/o Sh D.p Joshi M/S CHINTPURNI MEDICAL Pathankot
82. Tarsem Lal S/o Sh Mani Ram M/S CHEAP MEDICAL STORE Pathankot
83. Gagandeep S/o Sh Darshan Lal M/S CHIKITSA MEDICAL STORE Pathankot
84. Rakesh Kumar S/o Sh Bodh Raj M/S DURGESH MEDICAL STORE Pathankot
85. Vipan Kumar S/o Sh Om Parkash Rakesh Dogra S/o Sh Narinder Pal Dogra ?(partner) M/S DUSHANT MEDICAL STORE Pathankot 9988272831
86. Vijay Duggal S/o Sh . R.c Duggal M/S DUGGAL MEDICOS SHOP Pathankot 7508771940
87. Dalip Kumar S/o Sh Faquir Chand M/S DOGRA MEDICAL STORE Pathankot 9878296495
88. Rama Rani W/o Sh Raj Kumar M/S DAY NIGHT PHARMACY Pathankot
89. Ajay Mahajan S/o Sh Dr. Jk Mahajan DURGA MEDICAL STORE Pathankot 9417031131
90. Rajan Sharma S/o Sh Subash Chander M/S DEEPAK MEDICAL STORE Pathankot 9914157843