Online Drug Information Portal

Chemist Shops in Jalandhar


# Shop Name Chemist Pharmacist License No. License Validity
40. JAN AUSHADHI CENTRE JALLANDHAR Sanjeev Kumar Sukhdeep Kaur 25914-NB 25914-B 2014-12-31
678. M/S SAREEN MEDICAL HALL Ashok Sareen Ashok Kumar 28064 NB & B, 22097-OW & 21886-W 2020-06-18
696. M/S AMANDEEP MEDICAL HALL Amandeep Singh Amandeep Singh 20450-NB/B 2020-03-14
697. M/S AMAN MEDICAL STORE, Amanjeet Singh Amanjeet Singh 11924-NB/B 2016-12-31
698. M/S SEHMBY MEDICOS, Jagdeep Singh Baljit Kaur 20502-NB/B 2020-03-28
699. M/S DASHMESH MEDICAL HALL, Santokh Singh Onkar Singh 6024-NB/B 2016-12-31
712. M/S ONKAR MEDICAL HALL, Onkar Singh Onkar Singh 847-NB/B 2016-12-31
715. M/S SUKHIJA MEDICAL HALL, Rajiv Kumar Jaskaran Singh 16575-NB/B 2017-09-29
718. M/S SAINI MEDICAL CENTRE, Ajit Singh Saini Harwinder Kaur 21861-NB/B 2016-03-26
720. M/S KAMAL MEDICAL HALL, Harkamal Singh Harkamal Singh 11655-NB/B 2016-12-31
721. M/S MANJIT MEDICAL HALL, Manjit Singh Manjit Singh 15475-NB/B 2017-01-29
723. M/S PAMMA MEDICAL STORE, Paramvir Singh Paramvir Singh 10674-NB/B 2017-12-31
725. M/S KARAMJOT MEDICAL HALL, Balwinder Singh Deepaka Sharma 641-NB/B 2019-09-21
728. M/S AGGARWAL MEDICOS, Karandeep Karandeep 10193-NB/B 2017-12-31
840. M/S HANS PAUL MEDICOS, Sarabjit Singh Sarabjit Singh 28153-NB/B 2011-06-16