Online Drug Information Portal

Chemist Shops in Mansa


# Shop Name Chemist Pharmacist License No. License Validity
42. JAN AUSHADHI CENTRE MANSA Sony Bansal Sony Bansal 26472-NB 26472-B 2019-09-09
1957. ASHOKA MEDICAL HALL ## Nil ## ## Nil ## 24362 NB & B 2017-12-02
1958. ANISH MEDICOSE Anish Kumar Anish Kumar 10424 NB & B 2017-12-31
1960. ARMAAN MEDICAL HALL Maninder Singh Prabhjot Kaur 25412 NB & B 2018-09-28
1962. ANSH MEDICOSE Shagan Lal Balraj Sharma 26045 NB & B 2014-04-19
1964. ASHWANI MEDICINE TRADERS Ashwani Kumar Rajiv Kumar 25486 NB B 2018-10-22
1965. AZAD MEDICOSE Varinder Kumar Gaurav Jindal 25747 NB B 2014-01-19
1967. ASHOK MEDICAL HALL Ashok Kumar Ashok Kumar 12272 NB B 2016-12-31
1969. AKAL MEDICAL HALL Sukhwinder Kumar Sukhwinder Kaur 7581 NB & B 2017-12-31
1970. ASHOKA MEDICAL HALL ## Nil ## ## Nil ## 8065 NB & B 2017-12-31
1973. ASHTHA MEDICOSE Bharat Bhushan Bharat Bhushan 15290 NB & B 2016-12-26
1976. ANGREJ MEDICAL HALL Angrej Kumar Angrej Kumar 18711 NB & B 2019-03-03
1988. APEX MEDICOSE Sangita Rani Sangita Rani 27700 NB & B 2015-11-17
1989. AMAN MEDICAL HALL ## Nil ## ## Nil ## 1482 NB 1483 B 2017-12-31
1990. ASHU MEDICAL HALL ## Nil ## ## Nil ## 13965 NB & B 2017-12-31