Online Drug Information Portal

Chemist Shops in Sangrur


# Shop Name Chemist Pharmacist License No. License Validity
49. JAN AUSHADHI CENTRE SANGRUR Karanvir Kaur Karanvir Kaur SS 2020-01-01
347. ARORA MEDICAL STORE ## Nil ## ## Nil ## 28483 NB & B 2016-10-18
1101. AGGARWAL MEDICOS ## Nil ## Ramesh Kumar 3805 NB AND B 2016-12-31
1104. BABA MEDICAL HALL Mohinder Kumar Mohinder Kumar 1381 NB & B 2016-12-31
1180. BHINDER MEDICOSE Surinder Singh Surinder Singh 25235 NB & B 2018-08-07
1181. BANSAL MEDICAL STORE Sanjeev Kumar Bansal Sanjeev Kumar Bansal ZLA/SGR/222-NB & B 2017-11-15
1184. CHHABRA MEDICAL HALL Leela Dhar Leela Dhar 6640 NB & B 2016-12-31
1185. BALAJI MEDICOSE Seema Rani Shivani Jindal LDH/463 NB & B 2017-08-07
1186. BHINDER MEDICAL HALL Taranjeet Singh Taranjeet Singh LDH/369.NB & B 2017-11-07
1190. A.K.MEDICAL HALL Prem Chand Goyal And Atul Kumar Atul Kumar LDH/244 NB & B 2017-05-01
1191. BHUPINDERA MEDICAL HALL Bhupinder Singh Bhupinder Singh 27955 NB & B 2016-03-06
1192. BHARAT MEDICAL HALL Ashok Kumar Ashok Kumar 1282NB & B 2016-12-31
1193. AMIT MEDICAL HALL Amit Kumar Amit Kumar 22699 NB & B 2016-10-02
1195. BHARAT MEDICAL STORE Rajni Garg Charanpal Singh ZLA/SGR/186/NB & B 2020-01-05
1196. CHAHAL MEDICAL HALL Rashpal Singh And Lakhveer Singh Rashpal Singh LDH/201-NB & B 2017-02-28