Online Drug Information Portal

Jan Aushadhi Centre


# Shop Name Chemist Pharmacist License No. License Validity
1. JAN AUSHADHI CENTRE CIVIL HOSPITAL, PATHANKOT Vidya Dhar Gaurav Mahajan ASR/411-NB ASR/411-B 2017-01-30
2. JAN AUSHADHI CENTRE CIVIL HOSPITAL, HOSHIARPUR Navita Navita 26733-NB 26733-B 2014-12-19
3. JAN AUSHADHI CENTRE CIVIL HOSPITAL, ABOHAR Sukhwinder Singh Sukhwinder Singh 20374-NB 20374-B 2019-12-31
4. JAN AUSHADHI CENTRE AMRITSAR Malkeet Singh      Sachin Arora 21618-OW 21618-W 2015-04-19
5. JAN AUSHADHI CENTRE BARNALA Mandeep Singh Mandeep Singh 26547-NB 26547-B 2019-09-29
6. JAN AUSHADHI CENTRE BATHINDA Mithlesh Kumar Mithlesh Kumar 25882-NB 25882-B 2014-02-26
7. JAN AUSHADHI CENTRE FARIDKOT Najjar Singh Varun Kashyap 26298-NB 26298-B 2014-06-20
8. JAN AUSHADHI CENTRE FEROZEPUR Harpreet Singh Harpreet Singh 29882-NB 29882-B 2017-12-31
9. JAN AUSHADHI CENTRE GURDASPUR Alwan Masih           Alwan Masih           26815-NB 26815-B 2019-12-23
10. JAN AUSHADHI CENTRE JALLANDHAR Sanjeev Kumar Sukhdeep Kaur 25914-NB 25914-B 2014-12-31
11. JAN AUSHADHI CENTRE LUDHIANA Saggar Saggar 28162-NB 28162-B 2016-06-23
12. JAN AUSHADHI CENTRE MANSA Sony Bansal Sony Bansal 26472-NB 26472-B 2019-09-09
13. JAN AUSHADHI CENTRE PATIALA Arun Kumar Arun Kumar 28163-NB 28163-B 2016-06-23
14. JAN AUSHADHI CENTRE MOGA Amandeep Kaur Sumir 26297-PB 2014-06-25
15. JAN AUSHADHI CENTRE MOHALI Gagandeep Singh Amanpreet Kaur ZLA/SAS/139-NB 139-B 2017-07-31