Online Drug Information Portal

Pharmacists


# Name Reg. No. Shop Name Region Contact E-Mail
46. Karanvir Kaur 19 JAN AUSHADHI CENTRE SANGRUR Pathankot 8968571658 jsangrur@gmail.com
47. Malikdeep Kaur 20 JAN AUSHADHI CENTRE TARAN TARAN Pathankot 9803372723 civilhospitaltarntaran@rediffmail.com
48. Smt. Gurnam Kaur D/o Chanan Singh (qp) 19926 ASHISH MEDICAL STORE Pathankot
49. Sanjeev Kumar S/o Sh Darshan Kumar (qp) 13143 M/S ANKUSH MEDICAL STORE Pathankot
50. Ram Tirth S/o Sh Gurmukh Ram (qp) 4741 M/S ARYA MEDICAL STORE Pathankot
51. Smt Pooja Sharma D/o Sh Ramesh Bhandari (qp) 3244 M/S ATTRI MEDICOS Pathankot
52. Navneet Malhotra S/o Sh Dev Raj (qp) 23405 M/S AMAN MEDICAL STORE Pathankot
53. Rajesh Kumar S/o Sh Kishan Chand (qp) 23225 M/S ASHIMA MEDICAL STORE Pathankot
54. Lalima D/o Sh Ram Parshad (qp) 20684 M/S ANIKET MEDICOS Pathankot
55. Sanjeev Saini S/o Sh Bakshish Chand 18063 M/S AJAY MEDICAL STORE Pathankot
56. Raj Kumar S/o Sh Tek Chand (qp) 10352 M/S AJAY MEDICAL STORE Pathankot
57. Pawinder Singh S/o Sh Ujagar Singh (qp) 37964 AMAR MEDICAL STORE Pathankot
58. Joginder Pal S/o Sh Hans Raj (qp) 78 54 AMAR MEDICAL STORE Pathankot
59. Deepali Arora D/o Sh. B.s Arora (qp) 21027 M/S ARORA MEDICAL HALL Pathankot
60. Rakesh Kumar S/o Sh Tarsem Chand 039513 M/S AVLON MEDICOS Pathankot