Online Drug Information Portal

Pharmacists


# Name Reg. No. Shop Name Region Contact E-Mail
76. Mohit Bhaskar S/o Sh Yashpal Bhaskar (qp) 29673 M/S BHASKAR MEDICAL STOR Pathankot
77. Neeraj Bhandari S/o Sh Subash Bhandari (qp) 35796 M/S BABA SHRI CHAND MEDICAL STORE Pathankot
78. Rajesh Kumar S/o Banarsi Lal (qp) Balwinder Kumar S/o Sh Kundan Lal (qp) 22855 M/S CHINTPURNI MEDICAL Pathankot
79. Kamal Kishore S/o Sh Tarsem Lal, (qp) Ashish Kumar S/o Sh Ashok Kumar (qp) 28312 , 30290 M/S CHINTPURNI MEDICAL Pathankot
80. Reeta Devi S/o Sh Puran Chand (qp) 22348 M/S CHEAP MEDICAL STORE Pathankot
81. Vijay Kumar S/o Sh Ramesh Kumar (qp) 20177 M/S CHIKITSA MEDICAL STORE Pathankot
82. Rakesh Kumar S/o Sh Bodh Raj (qp) 27114 M/S DURGESH MEDICAL STORE Pathankot
83. Rakesh Kumar S/o Sh Bodh Raj (qp) 027114 M/S DURGESH MEDICAL STORE Pathankot
84. Vipan Kumar S/o Sh Om Parkash 39497 M/S DUSHANT MEDICAL STORE Pathankot
85. Monika Duggal D/o Sh Rc Duggal (qp) 14593 M/S DUGGAL MEDICOS SHOP Pathankot
86. Dalip Kumar S/o Sh Faquir Chand (qp) 19834 M/S DOGRA MEDICAL STORE Pathankot
87. Rama Rani D/o Sh Prem Chand (qp) 18215 M/S DAY NIGHT PHARMACY Pathankot
88. Ajay Mahajan S/o Sh Dr. Jk Mahajan (qp) 010056 DURGA MEDICAL STORE Pathankot
89. Rajan Sharma S/o Sh Subash Chander (qp) 21059 M/S DEEPAK MEDICAL STORE Pathankot
90. Kishore Kumar S/o Sh Kewal Krishan (qp) 7886 M/S DASS MEDICAL STORE Pathankot